Mıcır Taşı

Çok çeşitli alanlarda Mıcır  hammadde olarak karşımıza çıkmaktadır. Hal böyle olunca akıllara Mıcır Taşı  konusu kurcalıyor. Öncelikle belirtilmesi gereken konu Mıcır  çok çeşitli yapılara sahip bir maddedir. Tanecik boyutu, kullanıldığı alanlar, üretim koşulları Mıcır  çeşitlerinin oluşmasını sağlar.

Mıcır Taşı  düşünüldüğü kadar pahalı değildir. Kullanım miktarı fazla olduğu için maliyet olarak da artış olacakmış gibi düşünebilirsiniz. Ancak durum aslında öyle değil. Yapılan işe göre fiyatlar değişiyor fakat bütçenizi sıkıntıya sokacak kadar bir fiyat biçilmiyor Mıcır lara.

Kullanım alanının oldukça yoğun olmasından kaynaklanan talep fazlalığı fiyatlara etkisini mümkün olduğunca az göstermektedir. Mıcır  inşaat, tekstil, cam ve boru imalatı gibi birçok farklı alanda hammadde olarak kullanılmaktadır. Birçok farklı alandan talep görmektedir. Buna rağmen fiyatlar en alt seviyelerdedir.

Mıcır un türü, kullanılacağı alan, tanecik boyutu Mıcı fiyatını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Her alanda farklı fiyat aralığı bulunmaktadır.

Mıcır  

Feldspat, kuvars, kayaç artıkları, glokoni ve mika gibi minerallerin karışımı ile oluşan 0.063-2 mm arasında tane boyutuna sahip maddelere Mıcır  denir. Mıcır un özelliğini Mıcır  tanelerinin sertliği, yüzey özellikleri, silt ve kil fonksiyonlarının miktarı belirlemektedir. Ülkeler ve bölgeler arasındaki farklılıklar Mıcır ların kökenleri, tanecik büyüklükleri ve üretim şekillerine bağlı olarak değişmektedir.

0.063 ile 0.25 mm tanecik boyutuna sahip Mıcır lara ince Mıcır , 0.25 ile 1 mm tanecik boyutuna sahip Mıcır lara orta dereceli Mıcır  ve 1 ile 2 mm arasında tanecik boyutuna sahip olanlar ise Mıcır  olarak adlandırılmaktadır.

Doğal hammaddelere çakıl ismi verilmektedir. Mıcır olarak isimlendirilen agregalar ise 2 ile 128 mm arasında tanecik boyutuna sahiptir. Agregaların 2 ile 8 mm arasında tanecik boyutuna sahip olanlara ince agrega, 8 ile 32 mm tanecik boyutuna sahip olanlara iri agrega denir.

Mıcır Kullanıldığı Alanlar

Mıcır  kullanıldığı alanlar oldukça geniş bir yelpaze içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Birçok malzemenin doğal hammaddesi olması nedeniyle farklı alanlarda sıkça tercih edilen bir üründür. Hem kullanım alanı bakımından hem de çeşit bakımından oldukça fazla seçeneği olmasından dolayı sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Mıcır  diyince akla ilk gelen sektör elbette ki inşaat sektörüdür. Bu konuda haksız da sayılmıyoruz aslında. Gün geçtikçe kentleşmenin artmasıyla çevremiz inşaat alanlarıyla dolmaya başladı. Bu da Mıcır un hayatımıza daha gözle görülür bir şekilde girmesine sebep oldu. İnşaat sektöründe sıkça kullanılan Mıcır , demir ve çimento ile birlikte kullanıldığı takdirde ana malzeme yerine geçmektedir.

Hem inşaat sektöründe hem de seramik yapıştırıcısı ve zemin kaplama ürünleri için de ana malzeme olarak tercih edilmektedir. Aynı şekilde cam sanayisinde de ana malzeme olarak kullanılmaktadır. Cam sanayide yüksek ısılı fırınlarda eritilen Mıcır  farklı malzemelerle karıştırılarak hizmete sunulmaktadır.

Mıcır un yalıtkan özelliği mevcuttur. Bu özelliği kullanılarak elektriği iletmesi istenmeyen ürünlerin üretiminde de tercih edilebilmektedir.

Mıcır Türleri

Mıcır  kullanım alanlarına göre üç başlıkta incelenmektedir. Buna göre Mıcır türleri şöyle gruplandırılabilir:

  • Söve Mıcır
  • Halı saha Mıcır
  • Filtre Mıcır

Söve Mıcır u dekoratif amaçlarla kullanılabilmektedir. Aynı zamanda ısı yalıtımı bakımından da kullanışlı bir Mıcır  çeşididir. Özellikle ısı yalıtımı özelliğinden dolayı ülkemizde hem üretimi hem satışı gün geçtikçe artmaktadır. Dekoratif kullanımında ise boyama tekniği sıkça tercih edilmektedir. Boya silik Mıcır una oldukça iyi nüfuz etmektedir. Su bazlı boyalar tercih edildiği müddetçe her renge boyanarak dekorasyon amaçlı kullanıma sunulabilmektedir.

Halı saha Mıcır unu elde etmek amacıyla öncelikle silis Mıcır u yıkanır. Yıkama işleminden sonra Mıcır lar kurutulur ve eleme işlemine geçilir. Bu işlemden sonra boyutlarına göre ayrıştırma işlemine geçilir. Bu Mıcır ların önemi yağmur suyunun sahadan uzaklaşmasını sağlamalarıdır.

Doğal kuvars Mıcır ları filtre Mıcır unun yapıtaşını oluşturmaktadır. Kuvars Mıcır ları yıkama ve eleme işlemlerinden geçtikten sonra standartlara uygun olacak şekilde üretilir. Filtre Mıcır ları atık su arıtma tesislerinde, yüzme havuzlarında, içme suyu arıtma tesislerinde ve kazan filtrelerde hizmete sunulmaktadır.

Ülkemizdeki Mıcır Rezervi

Birçok farklı alanda kullanıma sunulan Mıcır lar için değinilmesi gereken bir başka konu da ülkemizdeki Mıcır  rezervi konusudur. Jeolojik olarak ülkemiz Mıcır  rezervi bakımından oldukça zengin bir konumdadır. Uzun yıllar boyunca oluşan her türlü ihtiyaca ülkemiz karşılık verebilecek durumdadır. Çakıl, Mıcır  ve kırmataş rezervi jeolojik etkenlerden dolayı oldukça fazladır.

Ülkemizde Mıcır  rezervi bakımından sorun teşkil edecek bir durum var ki o da rezervlerin kullanım alanlarına olan uzaklığıdır. Bu durum nakliye maliyetleri konusunu da beraberinde getirdiğinden dolayı önemli bir yer edinmektedir. Rezervlerin kullanım alanlarına olan uzaklığı, nakliye maliyetleri, arazi kullanımı konusunda getirilen sınırlamalar, kentleşme ve çevre koruma sorunları da ülkemiz için sorun olabilecek konulardır. Kentleşmenin hızla artması sebebiyle Mıcır a olan talep artış göstermiştir. Ancak kentleşme beraberinde büyük ve kalabalık şehirleri de getirmiştir. Kalabalık şehirlerin yakın çevresinde bulunan üretim kısıtlamaları da ihtiyacın giderilmesini zorlaştırmaktadır.

Mıcır Taşı Üretimi

Mıcır üretimi genellikle açık işletme yöntemi ile yapılmaktadır. Üretim işlemi, üretim alanının topografyasına bağlı kalınarak sürdürülmektedir. Üretim aşaması tekli ya da çoklu basamakların oluşturulması ile yapılmaktadır. Kırmataş üretimi esnasında kazı ve yükleme işlemleri gerçekleştirilmeden önce patlatma işlemi kullanılarak alanın gevşetilmesi gerekmektedir. çakıl ve Mıcır  üretimi gerçekleştirilen ocaklarda ekskavatörler yardımı ile kazma ve yükleme işlemleri yapılmaktadır. Önceden taş ocakları üretimi yapılırken galeri patlatma işlemi tercih edilirdi. Ancak teknolojik gelişmelerin ışığında galeri patlatma işlemi yerine delme patlatma işlemi tercih edilmektedir. Patlatılmış olan malzeme ocaktan alındıktan sonra eleme merkezlerine götürülür. Bu merkezlerde standart tane boyutu göz önünde bulundurularak kırma elemi yöntemi ile ayrıştırma işlemi yapılır. Ocak işletmeciliği bünyesinde yükleyici, delici, kompresör, buldozer, el tabancaları, ekskavatör, damperli kamyon, kırma öğütme tesisleri, konyevör ve elek kullanılmaktadır.